Značka ANUMBRA®

Společnost FGH plus, s.r.o. se stala na základě smlouvy uzavřené se společností Crystalex CZ, s.r.o. vlastníkem slovní ochranné známky POZ 10 216, OZ 153 022 o názvu ANUMBRA, platné na území České a Slovenské republiky.

Následně byla ochranná známka ANUMBRA zaregistrována jako ochranná známka Společenství, a je tudíž platná ve všech členských státech EU.

Na požádání můžeme zaslat:

  • Anumbra osvědčení
  • Oznámení OZ Anumbra
  • Ochranná známka Společenství