Ochrana osobních údajů

Informace pro obchodní partnery a návštěvníky webu fgh.cz o zpracování osobních údajů (GDPR).

Firma FGH plus, s.r.o., Vás tímto informuje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o zpracovávání a uchovávání případných osobních údajů, které se vztahují k Vám, jako obchodním partnerům.

Pokud zpracováváme ve vztahu k Vám, jako obchodním partnerům osobní údaje, potom se tyto údaje týkají výhradně statutárních zástupců nebo zaměstnanců, se kterými komunikujeme v rámci obchodních vztahů. Oprávněným zájmem z naší strany je v tomto případě realizace obchodu (prodej výrobků, nákup materiálů a služeb).

Při naplnění oprávněného zájmu vycházíme nejprve z údajů uveřejněných v registrech a rejstřících a vašich internetových stránek nebo nabídkových reklamních materiálů a teprve následně z údajů, které nám poskytli Vaši zaměstnanci pouze pro kontakt za účelem dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Výše uvedené údaje, které mají charakter osobních údajů (tel.číslo, emailová adresa na konkrétního zaměstnance nebo statutárního zástupce) využíváme pouze v rámci obchodních vztahů s Vámi a neposkytujeme je třetím osobám.

Výše uvedené údaje zpracováváme jednak v elektronické podobě prostřednictvím ekonomického software POHODA v části databáze obchodních partnerů, v rámci internetové pošty Outlook a ve speciální databázi „obchodní partneři“ a jednak
v listinné podobě (obchodní dokumentace).

K uvedeným údajům a dokumentům mají přístup pouze jednatelé obchodní korporace a pověření zaměstnanci. Obchodní korespondence, jejíž součástí mohou být i osobní údaje zaměstnanců nebo statutárních zástupců obchodních partnerů archivujeme zpravidla dva až tři roky, potom je skartujeme.

Charakter osobních údajů má ve výše uvedeném případě pouze soukromé telefonní číslo nebo soukromá emailová adresa. Pokud v rámci naší obchodní spolupráce nám byl ze strany Vašich zaměstnanců takový osobní údaj poskytnut, máme za to, že jej můžeme používat. V opačném případě nám dejte pokyn k jeho výmazu z našich databází.